Beloningsbeleid

Stichting Kringloop Gouda is een non-profit organisatie.

Het Bestuur van Stichting Kringloop Gouda is onbezoldigd (ontvangt dus geen vergoeding).
Stichting Kringloop Gouda werk met een (1) medewerker op de loonlijst.
De overige medewerkers van Stichting Kringloop Gouda zijn onbetaalde vrijwilligers. De vrijwilligers zijn van alle leeftijden.

Stichting Kringloop Gouda & Kinderkringloop heeft geen winstoogmerk en zal de gelden, die na verrekening van kosten en noodzakelijke reservering overblijven, geheel doneren aan Stichting Kinderarmoede.