Raad van Advies

Er is op dit moment door het bestuur van de Stichting kringloop Gouda & kinderkringloop nog geen formele Raad van Advies benoemd.

Wel maakt de stichting actief gebruik van meerdere onbezoldigde adviseurs.