Stichting Kringloop Gouda & Kinderkringloop wil op sociaal-maatschappelijk gebied een bijdrage leveren door het bieden van maatschappelijk stage voor scholieren en werkervaringsmogelijkheden voor gemotiveerde mensen met een uitkering. Die zodoende hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. Wij bieden ook dagbesteding voor mensen uit de WMO aan.