Stichting Kringloop Gouda is een non-profit organisatie.

Het Bestuur van Stichting Kringloop Gouda is onbezoldigd (ontvangt dus geen vergoeding).
Stichting Kringloop Gouda werkt met drie (3) medewerkers op de loonlijst.
De overige medewerkers van Stichting Kringloop Gouda zijn onbetaalde vrijwilligers. De vrijwilligers zijn van alle leeftijden.
In totaal tellen wij 65 vrijwilligers.

Stichting Kringloop Gouda & Kinderkringloop heeft geen winstoogmerk en zal de gelden, die na verrekening van kosten en noodzakelijke reservering overblijven, geheel doneren aan Stichting Kinderarmoede.