Zorg en WMO

Over aandacht en kwaliteit.

Wat is de WMO?

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is in 2007 in werking getreden. Het doel van deze wet is het ‘meedoen’. Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving.

Wanneer u bepaalde beperkingen hebt waardoor u niet meer goed kunt deelnemen aan de samenleving heeft u misschien recht op een WMO-voorziening.

Wat wij bieden als kringloop is het mee blijven doen in de samenleving en een stuk structuur leveren aan iemand zijn dagelijks leven.

Zo blijven mensen onder de mensen en raken zij niet in isolement.

We willen dat iedereen mee kan doen aan de maatschappij en zo zelfstandig mogelijk kan leven. Voor sommigen is dat niet eenvoudig. Als dat (tijdelijk) niet lukt zonder hulp, dan kunt u de gemeente vragen om ondersteuning.

Voorop staat dat we kijken naar wat iemand zelf kan en wat iemand wil om de regie op zijn leven te krijgen of behouden. Ook kijken we naar wat de omgeving kan betekenen voor u. De gemeente kan op verschillende manieren ondersteunen.

ISO 9001 HKZ

Sinds 2020 is onze stichting is een gecertificeerde zorg instelling. Wij hechten veel waarde aan onze mensen en streven altijd naar professionaliteit! Wij voldoen aan alle kwaliteitsnormen zoals opgesteld door de overheid en belanghebbende organisaties die kwaliteitsrichtlijnen opzetten en controleren. Voor meer informatie kunt u vinden op ‘Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (ISO 9001 HKZ).

Wettelijke taken gemeente Gouda

Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO) heeft de gemeente de volgende wettelijke taken :

  1. Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk, veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.

  2. Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving.

  3. Bieden van beschermd wonen en opvang.