Bezoek Kringloop Gouda & Kinderkringloop

Alle opbrengsten van onze twee winkels gaat naar Stichting Kinderarmoede. U kunt bij ons terecht voor:

Onze Missie

Stichting Kringloop Gouda & Kinderkringloop exploiteert twee kringloopwinkels en levert een bijdrage aan hergebruik en recycling van goederen. Zij draagt daarin bij aan de bewustwording tot het beperken van de stroom huishoudelijk (rest)afval. Met de Kringloopwinkels zorgt de Stichting ervoor dat mensen met een geringe koopkracht tegen lage kosten normaal mee kunnen doen in onze maatschappij. Voor de kringloopactiviteiten zet de stichting mensen in met een meer dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt. De stichting biedt begeleidings-, en werkervaringstrajecten op maat.

Stichting Kringloop Gouda & Kinderkringloop heeft geen winstoogmerk en zal de gelden die na verrekening van kosten en noodzakelijke reserveringen overblijven, geheel doneren aan Stichting Kinderarmoede. Meer weten over deze stichting? Klik hier!

Volg ons!

Samenwerkende organisaties

Heeft u een vraag?

Contact