Openingstijden

Maandag tot vrijdag
9:30 - 17:00

Zaterdag
10:00 - 16:30

Over ons2023-01-05T20:08:33+00:00

Over ons

Hier vind u alles over onze stichting.

De missie van Stichting Kringloop Gouda

Onze missie kent drie onderdelen die samen onze dagelijkse gewoonte en trots zijn:

[I] Sociaal op eigen kracht
Al onze winkels vindt jong en oud goede producten tegen een lage prijs, zodat ook mensen met een krappe beurs bij ons uitgebreid kunnen winkelen. Dat ondersteunt de eigen waardigheid. Daarnaast doen mensen met een indicatie in een beschermde omgeving en op eigen tempo hun werkzaamheden ter vergroting van hun eigen kracht.

[II] Milieu, werk en ambacht
Ons werk draagt bij tot een beter milieu doordat we herbruikbare spullen niet weggooien maar opknappen en een plek geven in onze winkels, zodat ze kunnen worden gekocht voor een tweede leven in een nieuw huishouden. Stagiaires en mensen met een indicatie en of afstand tot de arbeidsmarkt doen onder begeleiding relevante werkervaring op en verkleinen daarmee hun afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

[III] Opbrengst voor het kind dat weer lacht
Onze opbrengst schenken wij aan de stichting kinderarmoede onder de noemer: ‘Haal samen met ons de armoede uit het kind, voor een zorgeloze kindertijd en toekomst’. Wij willen dat het kind weer lacht.

Meer weten over deze stichting? Klik hier.

Onze certificering

ANBI StatusAls stichting met ANBI status willen wij op kleinschlige wijze een zinvolle dagbesteding bieden aan onze cliënten, zodat zij een actieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Hier meer over lezen? Ga naar onze ‘veel gestelde vragen’!
Wij hebben geen winstoogmerk. Alles wat wij verdienen wordt na verrekening van kosten en noodzakelijke reserveringen geheel gedoneerd aan Stichting Kinderarmoede.

Wij zijn een erkend leerbedrijf
Wij zijn een officieel erkend leerbedrijf voor Assistent logistiek / verkoper door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Dat betekent dat jonge enthousiaste studenten bij ons stage kunnen lopen bij de afdeling Detaihandel. Wij zijn trots op deze erkenning en we hopen in de komende jaren veel studenten te mogen begeleiden. Je kunt bij ons stage lopen voor de opleidingen Assistent logistiek en verkoper. Zie voor meer informatie de website van SBB. Bekijk de beschikbare plaatsen op Stagemarkt.

ISO 9001:2015
Sinds 2020 zijn wij voor de dagbesteding op basis van de ISO 9001:2015 gecertificeerd. Wij voldoen aan de wettelijke vereiste en internationale ISO 9001:2015 normen.

Veel gestelde vragen

Activiteiten2018-10-05T19:25:15+00:00

Stichting Kringloop Gouda & Kinderkringloop wil op sociaal-maatschappelijk gebied een bijdrage leveren door het bieden van maatschappelijk stage voor scholieren en werkervaringsmogelijkheden voor gemotiveerde mensen met een uitkering. Die zodoende hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. Wij bieden ook dagbesteding voor mensen uit de WMO aan.

ANBI status2021-07-21T16:00:08+00:00

Stichting Kringloop Gouda & Kinderkringloop heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting Kringloop Gouda & Kinderkringloop is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 61587214. Volgens de ANBI-voorwaarden is het verplicht om onderstaande gegevens openbaar te maken op internet:

Statutaire namen:

 • Stichting Kringloop Gouda & Kinderkringloop

RSIN

 • 854403474 (van belang voor de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting).

Bank en BTW gegevens

 • ING Bank

 • NL11INGB0006627347 ten name van Stichting Kringloop Gouda & Kinderkringloop

Contactgegevens

 • Stichting Kringloop Gouda & Kinderkringloop

 • Kringloopwinkel : Joubertstraat 34, 2806 GE Gouda

 • Kringloopwinkel : Zwolleweg 5, 2803 PS Gouda

 • www.kringloop-gouda.nl

 • info@kringloop-gouda.nl

 • 0182-751859

 • KvK nr 61587214

 

Missie Stichting Kringloop Gouda & Kinderkringloop

De Stichting wil op kleinschalige wijze een zinvolle dagbesteding bieden aan de cliënten, zodat zij een actieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Door de kleinschaligheid kan er flexibel en innovatief ingespeeld worden op de individuele situatie en mogelijkheden van de cliënten. De stichting streeft ernaar direct in te spelen op vragen en/of problemen vanuit de cliënt en/of ouders/verzorgers. Door korte lijnen met de organisatie is er een direct aanspreekpunt, waardoor wij snel en deskundig in kunnen springen op deze vragen en/of problemen. We zullen steeds zoeken naar wat het beste  bij de cliënt past qua werk- en/of leeromgeving. Door ons gevarieerde aanbod van werk en training wordt ieders talent optimaal ontwikkeld. Dit geldt ook voor WMO dagbesteding cliënten.

Stichting Kringloop Gouda & Kinderkringloop heeft geen winstoogmerk en zal de gelden, die na verrekening van kosten en noodzakelijke reserveringen overblijven, geheel doneren aan Stichting Kinderarmoede.

Beleidsplan2022-10-17T14:46:23+00:00

Ons beleidsplan download u hier.

Beloningsbeleid2020-03-27T13:51:37+00:00

Stichting Kringloop Gouda is een non-profit organisatie.

Het Bestuur van Stichting Kringloop Gouda is onbezoldigd (ontvangt dus geen vergoeding).
Stichting Kringloop Gouda werkt met vier (4) medewerkers op de loonlijst.
De overige medewerkers van Stichting Kringloop Gouda zijn onbetaalde vrijwilligers. De vrijwilligers zijn van alle leeftijden.
In totaal tellen wij 45 vrijwilligers.

Stichting Kringloop Gouda & Kinderkringloop heeft geen winstoogmerk en zal de gelden, die na verrekening van kosten en noodzakelijke reservering overblijven, geheel doneren aan Stichting Kinderarmoede.

Bestuur2021-11-01T17:59:27+00:00
Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Functie Datum in dienst
Peter de Kok Penningmeester 14-12-2016
Paul van Klaveren Voorzitter 14-12-2016
Cok Zeller Secretaris 02-10-2014
Jan Kok Directeur 14-12-2016
Doelstelling2019-05-28T09:40:20+00:00

Visie

Wij denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Iedereen heeft recht op gelijke kansen en mogelijkheden. Om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij en om toekomstdromen waar te maken. Dit geldt juist ook voor mensen met een  beperking. Het hebben van een werkplek speelt daarbij een belangrijke rol.  Door het hebben van werk in de vorm van dagbesteding, wil de dagbesteding de cliënt helpen om zich te ontplooien.

Kernwaarden

Stichting Kringloop Gouda & Kinderkringloop, durven, doen! Met deze zinsnede geven we aan wat er in onze organisatie beschouwd wordt als gewenst gedrag. De mensen in onze organisatie staan centraal, durven & doen is waar het omgaat. Wij stimuleren onze medewerkers eigenaarschap te tonen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag. Daarmee kun je invloed nemen en realiseren wat je ambieert. 

Wat doen we

Stichting Kringloop Gouda & Kinderkringloop begeleidt medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt naar passend en duurzaam werk, met behulp van training, opleiding en begeleiding op de werkvloer. Stichting Kringloop Gouda & Kinderkringloop werkt samen met regionale werkgevers en gemeenten en zet haar kennis in op het gebied van jobcarving en functiecreatie. Binnen de kringloopwinkels worden de volgende werkervaringsfuncties aangeboden

-Woningontruiming
-Logistieke planning
-Administratieve werkzaamheden
-Detailhandel/verkoop
-Klus en reparatiewerkzaamheden (Repair café)
-Fietsreparatie plan
-In ontwikkeling zijn brommerwerkplaats en basisvaardigheden auto reparatie.
-Web development (Training verkoop d.m.v. online winkel en/of Marktplaats)

 

Stichting Kringloop Gouda & Kinderkringloop heeft geen winstoogmerk en zal de gelden, die na verrekening van kosten en noodzakelijke reserveringen overblijven, doneren wij geheel aan Stichting Kinderarmoede.

Jaarrekeningen2023-05-12T15:39:28+00:00

Onze jaarrekening download u hier.

Jaarverslag2023-05-12T15:40:15+00:00

Ons jaarverslag download u hier.

Klachten en geschillen2023-11-03T13:22:08+00:00

A.R.J.M. Van Huut
Voorzitter St Geschillen Zorg Midden Holland
bestuur@geschillenoverzorg.nl