Dagbesteding

Over aandacht en kwaliteit.

Wat is dagbesteding?

Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Ook mensen met een beperking. Dagbesteding biedt een manier, om op eigen vermogen, actief te blijven. Zo krijgt iedereen de kans om te leren, sociale contacten op te doen en zinvol werk te vinden.

Er zijn 3 soorten dagbesteding:
1. Recreatief: Dit zijn activiteiten zoals wandelen, knutselen, klussen, en meer. Het gaat om bezig zijn en mensen ontmoeten. (Dit bieden wij bij Kringloop Gouda niet).
2. Ontwikkelingsgericht: Hier gaat het om het ontwikkelen van werknemers-vaardigheden, zoals beter leren lezen, een cursus veiligheid of een verkoop workshop. Het doel hierbij is later kunnen uitstromen naar (betaald) werk.
3. Arbeidsmatig: Deze laatste categorie is gericht op werken (en de participatiewet). Bijvoorbeeld in een winkel, of op een kinderboerderij. Er zijn veel manieren om op een zinvolle manier, en op eigen niveau te werken. Dit is bijvoorbeeld voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking die willen uitstromen naar betaald werk.

Krijg ik betaald bij dagbesteding?
In sommige gevallen ontvang je een kleine vergoeding, maar geen salaris. De vergoeding krijg je als je werkt voor anderen onder begeleiding.

Kan ik ook meedoen met dagbesteding?
Sommige soorten dagbesteding zijn voor iedereen vrij om aan mee te doen. Denk hierbij aan activiteiten in de buurt, of vrijwilligerswerk. Vraag hiervoor eens na bij een buurt- of wijkcentrum.
Bij dagbesteding onder toezicht of begeleiding heb je een indicatie nodig. Deze kun je opvragen bij het WMO-loket van de Gemeente. Wanneer je dit aanvraagt zal de Gemeente de UWV vragen naar je situatie. Afhankelijk van de Gemeente waar je woont zul je daarna even moeten wachten op de beslissing of je deze indicatie krijgt toegewezen.

Hoe vind ik plekken die dagbesteding aanbieden?
Als je een indicatie hebt ontvangen kun je online zoeken naar plekken die dagbesteding bieden. Voordat je besluit of je ergens wilt gaan werken kun je altijd eerst een afspraak maken. Dit geeft je de kans kennis te maken en eens rond te kijken of het je leuk lijkt.
Als je het toch nog moeilijk vind iets te vinden, vraag dan aan de Gemeente of ze je willen helpen. Zij kunnen samen met je kijken welke werkzaamheden of activiteiten het beste bij je passen. Ook kunnen zij helpen als je iets hebt gevonden, maar je niet goed weet hoe je de aanvraag moet doen.

Ik heb langdurige zorg nodig, hoe vind ik dagbesteding?
Als je in aanmerking komt voor langdurige zorg zijn er speciale hulpmiddelen. Zo kan de Gemeente adviseren om een aanvraag te doen voor een Indicatie uit de Weg Langdurige Zorg (WLZ). Dit gebeurt bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Met deze WLZ-indicatie kun je bij de meeste vormen van dagbesteding Zorg In Natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (PGB) inzetten.
Vraag hiervoor bij de Gemeente om hulp. Zij weten hoe dit werkt en welke plekken in de buurt geschikt zijn voor het soort dagbesteding dat hier bij past.

Dagbesteding aanvragen

    Deze site is door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.