Dagbesteding

Over aandacht en kwaliteit.

Wat is dagbesteding?

Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Ook mensen met een beperking. Dagbesteding biedt een manier, om op eigen vermogen, actief te blijven. Zo krijgt iedereen de kans om te leren, sociale contacten op te doen en zinvol werk te verrichten.

Er zijn 2 soorten dagbesteding bij Stichting Kringloop Gouda:

 1. Arbeidsmatige dagbesteding is gericht op werk, zoals het werken bij ons in één van de winkels of in de magazijnen en in de logistiek. Er zijn veel manieren of op een zinvolle manier en op je eigen niveau te werken. Wij stellen hierin de capaciteiten en mogelijkheden van de u centraal. Eventueel om terug te keren in het arbeidsproces (Werk-fit maken).
 2. Recreatieve dagbesteding is gericht op participatie, beleving, klussen en mensen ontmoeten. Hierbij neem je deel aan het werk bij de Kringloop op de door jou gewenste activiteit.

Kan ik ook meedoen met dagbesteding bij de Stichting Kringloop Gouda?
Sommige soorten dagbesteding zijn voor iedereen vrij om aan mee te doen. Denk hierbij aan vrijwilligerswerk. Zie hiervoor de vacatures op deze site.
Bij een WLZ dagbesteding onder toezicht of begeleiding heb je een indicatie nodig. Deze kun je opvragen bij het CIZ. Ondersteuning hierbij voor de aanvraag kan je krijgen bij het Sociaal Team Gouda.

Ook kan je middels een “werk-fit” programma van het UWV of Werk Service Punt bij de Stichting Kringloop Gouda terecht.
Krijg ik betaald bij dagbesteding bij Stichting Kringloop Gouda?
In sommige gevallen ontvang je – afhankelijk van de prestatie – een kleine onkosten vergoeding, maar geen salaris. Informeer hierna bij het introductie gesprek.

Dagbesteding aanvragen

  Deze site is door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

  Klachtenregeling

  In geval van klachten:

  Stichting Kringloop Gouda streeft naar een zorgvuldige uitvoering van de zorgverlening. Ondanks de beoogde zorgvuldigheid kan de cliënt een klacht hebben over de zorgverlening. In geval van klachten over de verrichte werkzaamheden dient de cliënt of diens vertegenwoordiger binnen 10 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 15 werkdagen, dit schriftelijk te melden aan Stichting Kringloop Gouda, met gebruikmaking van het Klachtenformulier (zie de link hieronder).

  Het klachtenreglement van Stichting Kringloop Gouda is hierbij van toepassing. Deze voldoet aan de Wet Klachten Gezondheidszorg. Bij klachten wendt de cliënt of diens vertegenwoordiger zich bij voorkeur in eerste instantie tot zorgverlener en in tweede instantie tot de klachtencommissie.

  Geschillencommissie:

  Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht door de Stichting Kringloop Gouda? Dan kunt u terecht bij Geschilleninstantie Zorggeschil.  Dit is een externe geschilleninstantie die onderzoek instelt naar aanleiding van uw klacht.